20.03.2020

.מרפסות הקורונה, איורים למערכון בארץ נהדרת

02.04.2020

.הגדה בנוסח קורונה, איורים למערכון בארץ נהדרת

22.09.2020

איורים לספר החדש של ראובן, הגבלות הפרוייקטור, ארץ נהדרת

Happy Children Channel​